Anasayfa
Karaköy, Bizans zamanından beri bir liman alanına sahipti.  Yaklaşık Milattan Sonra 1000 civarında, Bizans İmparatoru Cenovalı tüccarlara bu bölgede yerleşme, iş yapma iznini vermiş ve garantilemişti. Cenovalı'lar kendilerini ve ambarlarını korumak için dayanıklı istihkamlar yaptılar ki Ceneviz duvar kalıntıları hâlâ görülebilir. 15. yüzyılda Galata bir İtalyan şehrine benziyordu. 1453'te İstanbul'un fethinden sonra, bölge üç yerleşim kategorisine sahipti; Ceneviz, Venedik ve Katalan tüccarları; Osmanlı vatandaşları ile Rum, Ermeni, Gürcü ve Yahudiler. Nüfus kompozisyonu kısa zaman içinde değişti. 1478 nüfus sayımına göre bölgenin hemen hemen yarısı Müslüman idi. 

19. yüzyılın son on yılında Karaköy kendini bankacılık bölgesi olarak geliştirdi. Osmanlı Bankası buraya merkezini kurdu. İtalyan ve Avusturya sigorta şirketleri şube ofisleri açtılar.

20. yüzyılda ticaret aktivitelerinin artması ile liman gümrük binaları, yolcu terminali ve deniz antreposu ile genişledi.

Yüzyıllardır aktif bir iş merkezi olan Karaköy, İstanbul'un en önemli ticaret merkezidir. Tersane Caddesi etrafındaki Perşembe Pazarı'nda bütün çeşitli makine parçaları ve aletler satışa sunulur. Elektrik parçaları satan dükkânlar Voyvoda Caddesi'nde yer alır. Kemeraltı Caddesi'nde çeşitli tesisat malzemeleri bulunabilir. Selanik Pasajı, Karaköy alanının elektronik alışveriş merkezidir. Üzerinden yoğun trafiğin geçtiği bir yeraltı çarşısı olan Karaköy Alt Geçidi, Karaköy İskelesi'ne alttan ulaşımda emniyetli bir geçiş sağlar. Karaköy, ayrıca deniz ürünleri, börek, muhallebi ve baklava yemek için popüler bir yerdir. Her kesimden insana hitap eden çeşitli küçük balık restoranları, pub ve kafeler Galata Köprüsü'nün Karaköy tarafında yer alır. Karaköy yolcu terminal binası çevresinde, Galataport diye adlandırılan ve hayata geçirilen proje nedeniyle; bölge özellikle turizm alanında gelişmeye devam etmekte, konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri yatırımları halen sürmektedir. Hava Durumu
Saat